Bir çox sosial ailələr və yoğun qrafiklə işləyən ailələr, körpənin hərtərəfli inkişafı və ya müəyyən nizam-intizam qaydalarını öyrətmək məqsədi ilə uşaqları üçün idarəçi işə götürürlər. İdarəçi — çox gözəl müəllim və psixoloqdur.

O, eyni zamanda tərbiyəçi və müəllim rolunu oynayır, adətən uşaqların 3 yaşından etibarən məşğul olur. Bəzən idarəçi dayəlik vəzifələrini də yerinə yetirir. İdarəçi sahibin evində müntəzəm qala bilər və ya təyin olunmuş saatlarda çalışar.

İdarəçimüxtəlif vəzifələri yerinə yetirə bilər: uşaqı məktəbə hazırlamaq, fərqli intizam qaydalarını, etik davranışları öyrətmək, ev tapşırığında yardım etmək, maraqlı istirahətin təşkili, uşaqın qidalanma rejimine nezarət eləmək, uşağın fiziki inkişafı üçün məşqlərə aparmaq, uşaq bağçasına, məktəbə müşayiət etmək , müxtəlif idman bölmələri və s.